Proiect

Editia a XVIII-a a Sesiunii MIA se va desfasura
   pe data 29 martie 2014, la Colegiul Tehnic "Traian"Sesiunea internationala “Matematica de Ieri si de Azi” este inclusa in:Argument

"Achiziţia unei formaţii matematice - spunea academician Nicolae Teodorescu - trebuie să fie, în mod integral un rezultat al activităţii elevilor. Este nepedagogic confruntarea dintre elev şi o matematică gata făcută şi trebuie aplaudată ideea fundamentării învăţământului matematicii pe activitatea spontană a elevului. Dar pentru aceasta, elevul trebuie învăţat să analizeze situaţii reale şi să construiască modele care derivă din acestea, pentru a le matematiza. Plecând de la realitate şi străbătând el însuşi, ca explorator, toate etapele, elevul poate ajunge să aplice matematica la realitate."


Plecând de la aceste recomandări, ediţia din anul şcolar 2013 - 2014 a Sesiunii internationale de Comunicari Stiintifice "Matematica de Ieri si de Azi", devenită o manifestare tradiţională a Colegiului Tehnic "Traian", Bucuresti, este centrată pe ideea de a identifica, motiva si sustine elevii "talentati "in studiul matematicii. Sesiunea ofera posibilitatea schimbului de experienţă în domeniul stategiilor didactice interactive şi a integrării tehnologiilor multimedia în şcoală, de a valoriza şi promova demersurile didactice, de a încuraja acţiunile care permit asigurarea calităţii în educaţie si formare profesională continuă. Un învăţământ de calitate permite manifestarea iniţiativei, a spontanietăţii, a creativităţii elevului cât şi dirijarea, îndrumarea sa, dar în toate cazurile este vorba de relaţii de cooperare între profesor şi elevi. Relaţiile de cooperare între cadre didactice şi elevi constituie aspectul fundamental al metodelor active în contextul actualelor politici educaţionale europene, de a promova creativitatea ca motor al inovaţiei şi factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale, prin învătarea pe tot parcursul vieţii. Apartenenţa României la spaţiul Uniunii Europene implică armonizarea sistemului românesc de educaţie cu celelalte sisteme europene de învăţământ. Dacă, pentru învăţământul universitar Programul de la Bologna a conturat direcţii comune de dezvoltare, este necesar ca şi în învăţământul preuniversitar să găsim repere esenţiale în formarea tinerilor.


"Tot ce este gândire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare."
( Grigore Moisil )
Obiective
Scopul sesiunii

"Învătând matematică, înveţi să gândeşti." (Grigore Moisil)


Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul
Organizatori

Colegiul Tehnic “TRAIAN” , Bucureşti.Parteneri
Invitati
Comitetul stiintific

Secţiunea I - referate si lucrari elevi:


Secţiunea a II-a – comunicari stiintifice cadre didactice:COLECTIVUL DE ORGANIZARE:
COLABORATORI:


Locul si data

Colegiul Tehnic “Traian”, Bucureşti.
29 martie 2014, orele 9:00Sectiuni

I . Referate si comunicări metodico-ştiinţifice susţinute de cadre didactice;


II .Concurs de referate si comunicari susţinute de elevii participanţi.

PERSOANA DE CONTACT:
prof. Angelescu Lidia, e-mail: sesiunemate.traian@yahoo.comBeneficiarii direcţi şi indirecţi

- Beneficiari direcţi: elevii şi cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

- Beneficiari indirecţi: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar care vor folosi, în pregătirea individuală, conţinutul temelor tratate în proiect; comunitatea locala.Continuitatea /Sustenabilitatea proiectului

- Prin intermediul proiectului s-a imbunatatit procentul de promovabilitate al elevilor la examenele nationale si a crescut interesul elevilor pentru studiul matematicii si stiintele naturii.

- Prin intermediul proiectului a sporit prestigiul liceului datorita rezultatelor obtinute de elevi la lucrarile sesiunilor, la concursuri si olimpiade scolare;

- S-a primit un numar semnificativ de solicitari de implicare in organizarea si desfasurarea Sesiunii din partea colegilor din Bucuresti si din tara. Pentru Sesiunea din 2014 s-au primit mai multe propuneri de parteneriat educational cu unitati scolare din tara.

- Sesiunea de comunicari stiintifice „Matematica de Ieri si de Azi” desfasurata anual la Colegiul Tehnic „Traian” se bucura de recunoasterea colegilor din Bucuresti, din tara si din strainatate, drept dovada multi dintre participantii la editiile anterioare au revenit an de an.
Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare ale proiectului

- S-au facut demersurile necesare pentru inscrierea Concursului şi Sesiunii în Calendarul Activitǎţilor Educative al Societatii de Stiinte Matematice din Romania, filiala Bucuresti, pe sem. al II-lea al anului şcolar 2013- 2014;

- S-au facut demersurile necesare pentru inscrierea Concursului şi Sesiunii în Calendarul Activitǎţilor Educative al Ministerului Educatiei Nationale, an şcolar 2013 - 2014;

- S-au facut demersurile necesare pentru inscrierea Concursului şi Sesiunii în Calendarul Activitǎţilor Educative al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, sem. al II-lea, an şcolar 2013- 2014;

- pe site-urile www.didactic.ro si www.mateinfo.ro se vor afişa, în luna ianuarie 2014, comunicate cu informaţii despre sesiune;

- realizarea site-ului Sesiunii www.matematicadeierisideazi.ro ;

- editarea Volumului Sesiunii, în format electronic, cu ISSN, cu toate lucrǎrile prezentate în cadrul concursului şi Sesiunii;

- afişe, pliante, ecusoane, mapa sesiunii.
Evaluarea proiectului

- Criterii de evaluare: valoarea lucrărilor şi calitatea susţinerii acestora de către participanţi.


- Indicatori: lista nominală a participanţilor; CD-ul cu lucrările participanţilor; numarul de accesari al site-ului Sesiunii si comentariile postate pe acesta.


Fiecare participant primeste: diplomă de participare; mapă cu programul concursului si sesiunii si lista completa a lucrarilor inscrise ; volum publicat in format electronic, cu ISSN, continand toate lucrarile prezentate la Sesiunea de comunicari;


Elevii participanţi primesc diplome de participare si diplome cu premiile obţinute.
Programul de desfasurare al Sesiunii internationale de comunicari stiitifice "Matematica de Ieri si de Azi" cu tema "Modele matematice in stiinta, tehnica si arta."

Data: 29 martie 2014


Locul desfăşurării: localul Colegiului Tehnic „Traian”, Bucureşti


I. Lucrarile in plen:


9:00 – 9:30 : Deschiderea festivă a lucrarilor sesiunii – Sala de festivitati;

9:30 - 11:00 : Conferinta, expunerile si prelegerile insrise in program


II. Lucrarile pe sectiuni

12:00- 18:00 : Concursul si prezentarea lucrarilor si comunicarilor stiintifice, pe sectiuni:

IMPORTANT!

Elevii de gimnaziu din Bucuresti sa fie insotiti la sesiune, de profesorii coordonatori.Puteti descarca Acordul de parteneriat

atat in format      Word picture     WORD

cat si in format      PDF picture      PDF


De asemenea,alaturat, gasiti
Regulamentul de participare al sesiunii si al concursului     PDF picture


si

Proiectul sesiunii     PDF picture